Innan tävlingen
Hämta ut din gympapåse och din nummerlapp. Om du inte har möjlighet att göra detta innan tävlingen kan du göra det tidigare under kvällen på tävlingsdagen.

Innan tävlingen bör du också kontrollera ditt startnummer och din startgrupp.

Innan start
Lämna in din gympapåse vid start-bryggan senast klockan 18.00. Påsen kommer sedan finnas tillgänglig på stranden efter att du simmat klart.

Vid start
Startgrupperna kommer starta i ordning (A, B, C, osv). När din startgrupp ska starta får ni gå ut på bryggan där ni blir avprickade innan ni kan gå vidare ut på en separat flytbrygga.

Start måste ske från vattnet. Det är inte tillåtet att starta från bryggan. En minut innan start sker ett första utrop och det går att stiga ned i vattnet från och med då och till som senast 15 sekunder innan start.

Simning
Våtdräkt är tillåtet, men inget krav. Detsamma gäller skor. Paddlar och andra hjälpmedel är dock inte tillåtna.

Tre båtar kommer vara i vattnet under loppet för att övervaka både tävlande och övrig båttrafik. Eventuella uppmaningar från funktionärerna i båtarna måste följas.

Under simningen har du ingen nummerlapp.

Växling
Gympapåsarna kommer finns tillgängliga i nummerordning på stranden. Ta din påse och fortsätt en bit framåt (för att inte blockera påsarna för övriga).

Saker du inte längre behöver kan du lämna vid växlingen så kommer de köras tillbaka till Kafé Sjöstugan. Det kommer finnas en särskild ruta där detta ska ske. Om du lägger dina grejer i gympapåsen igen får du tillbaka allt i ett svep, men det går också bra att lägga lösa föremål i rutan och sedan hitta rätt bland sakerna efter mål. Lösa föremål (t.ex. våtdräkt) bör vara väl uppmärkta.

Det är inte tillåtet att ställa upp saker vid växlingen i förväg eller ta hjälp av externa medhjälpare.

Löpning
Banan kommer vara snitslad och på vissa ställen kommer det finnas funktionärer som hjälper till att peka ut vägen. (Trots detta skadar det inte att gå igenom banan i förväg för att vara beredd på t.ex. skarpa svängar. Värt att notera är att slingan runt Ulriksdals slott går moturs. Det vill säga tävlande ska svänga höger upp på Ulriksdalsvägen, sedan passera Slottet följt av koloniområdet och ridskolan.)

På vissa ställen finns det bilvägar som korsar eller går längst med banan. Löpning ska därför ske på trottoar där det finns sådan (t.ex. på Järvavägen och Pipers väg). På Ulriksdalsvägen (vägen ni kommer till en bit efter att ni sprungit igenom en tunnel) ska löpning ske på vänster sida av vägen. Vid korsningar av bilvägar kommer det finnas funktionärer, men vi vill ändå be alla deltagare att vara extra uppmärksamma där.

Nummerlappen ska vara på under löpningen.

Om du av någon anledning måste bryta ber vi dig säga till oss. Det kan antingen ske genom att du kommer tillbaka till Kafé Sjöstugan eller genom att be en funktionär längst banan förmedla det vidare.